Vad gör vi

Vi kapar manuella rutiner och automatiserar rutiner och flöden.

Många år med affärssystem och processer i de flesta branscher men framförallt i logistikintensiva, har präglat oss och gett oss god insikt i vad som krävs av en lösning för att den ska bli användbar till 100%.

Våra kunder efterfrågar framförallt automatisering av manuella rutiner, där affärssystemen inte riktigt kunnat nå ända fram och det är nästan alltid det som ger hela vinsten att man kan automatisera hela flödet inte 99%, då är alltid den mänskliga faktorn med.

Vis av detta och med några ”smarta lösningar” i bagaget tar vi nu steget och erbjuder våra lösningar som alla bygger på att ta bort manuella rutiner till fler än vår förra arbetsgivares kunder.

Namnet hermX kommer från ”Hermes” de grekiska gudarnas budbärare, vad kunde passa bättre till dessa automatiska transaktioner fulla med bud till mottagaren.