hermx TA-koppling

Bakgrund

Konkurrenskraften blir alltmer avgörande i affärsvärlden och för att kunna konkurrera gäller det att ha verktyg som gör detta möjligt.

Transportadministrationslösn ingen är framtagen för att effektivisera hanteringen av frakter och prissättningen av den.

TA utnyttjar funktionaliteten i de produkter som är speciellt framtagna för bokning av transporter.

Denna tjänst innebär kraftigt minskad risk för felbokningar.

Nu med stöd även för farligt gods.

Koppling mot Pacsoft, Unifaun samt Memnon

Fördelar

 • Konfigurerbar kan anpassas till olika arbetssätt
 • Slipper dubbelarbete då tjänsten är väl integrerad mot transportboknings systemen
 • Välj mellan att skapa bokade eller obokade sändningar
 • Få tillbaka fraktkostnaden till ordern
 • Stöd för farligt godshantering
 • Egna layouter
 • Skrivarval utifrån användare

Användare

 • Intra materialhantering
 • Johan Nordström
 • Tele2
 • Ejot AB
 • Verifone Sweden AB
 • Tree of Pets AB
 •  m.fl.

Produktblad

Ladda ner produktblad