Mission

Mission

brukar man säga är att likna vid en livsåskådning, meningen med att man finns till. Ett bra exempel på ett företags mission, tycker jag, är Disneys We make people happy – en mission som ska genomsyra varje medarbetares agerande varje dag i livet. Alla beslut ska relateras till detta. Vad kan jag göra för att göra den här personen (besökare, kollegan, leverantören…) glad, lycklig?
Vad är då atopto´s mission?
Vi vill hjälpa er att få en enklare vardag i arbetet, genom att tillföra ”smarta lösningar” vilka alla tar bort tråkigt manuellt arbete och ersätts av automatiska lösningar.
Vi kanske inte når till Disneys mission We make people happy, men vi hjälper till att förhoppningsvis minska övertid och stress vilket ger oss en behagligare livssituation.

Vision

i sin tur är en övergripande målbild.
Var vill vi vara i framtiden, vad vill vi uppnå?
Jag skulle tro att en av världens mest välkända visioner är den John F Kennedy, då amerikansk president, förmedlade till kongressen i ett tal den 25 maj 1961:

We are going to put a man on the moon before the end of the decade!

Vi har inte riktigt samma intentioner som Amerika`s president förutom att vi kommer att vara i rymden, eller närmare bestämt i ”molnet” med våra lösningar.

Vi vill rationalisera bort manuella tråkiga, ofta dubbelarbeten, så att personal får aktivera sig i andra mer kreativa och utmanande uppgifter.
Vi vill även ge möjlighet till många att utnyttja våra ”smarta lösningar” genom att ha en låg instegsavgift och istället ta en avgift varje månad för utnyttjandet.

 

Mål

är mer konkreta och fungerar som hållplatser på vägen.
Vi har som delmål att under slutet av 2012 ha 15% av våra intäkter i avtal, vid slutet av 2013 är vårt mål att ha 40% i avtal och i slutet av  2014 60%.
Avtalsintäkter säkerställer att vi kan upprätthålla den service vi önskar ge genom att anställa nya medarbetare i den takt det behövs.