hermx edoc engine

Bakgrund

Efter ett 50-tal implementationer av olika EDI-lösningar där ingen var lik den andra och det enda gemensamma, var saknaden av standard och struktur (EDI skulle vara just dessa begrepp!!) med den kunskapen beslutade vi oss för att ta fram en lösning som kan på ett mycket enkelt sätt, hantera data ur affärssystemen oavsett var det ska skickas eller struktur i affärssystemet.

Allmänt

Utvecklat för att hantera komplexa utdatabehov från SQL databas eller filsystem, vilket gör det till en väldigt användbar komponent i stort sett alla  affärssystem eller andra verksamhetssystem.

hermX sänder data via en satellit till en central hub och kvitterar vad den fått i antal fakturor och belopp till valfri mailadress. Vidare kan den centrala huben konvertera data till ett antal ”standardformat” och skicka till slutkund eller till annan WAN operatör eller för utprintning av extern part.

Vart och när det skickats kan också följas av dig som kund.

Flera av dagens EDI tjänster bygger på att ta en printfil och fånga data från den, vår erfarenhet efter att arbetat med ett 50-tal edi implementationer, är att det är betydligt komplexare än så att få till en fullständig tjänst att utnyttja även till kund 2,3 osv och inte behöva investera i nya lösningar för varje kunds behov eller önskemål.

Utifrån denna kunskap är hermX byggd och idag skickas ca 15,000 meddelanden i månaden. Vi skickar hela flöden automatiserade för bl a livsmedelsindustrin.

Lösningen har använts i ca 4 år av våra kunder.

 

Fördelar

  • Starttid på befintliga format: Ca 2 timmar
  • Central hantering av alla kontaktytor, satelliten anropar vilket minimerar säkerhetsrisken (inga portar öppnas för hämtning)
  • Möjlighet att förändra / uppdatera alla satelliter från centralt håll, ger en snabb förändring direkt istället för att åka runt till alla och vänta på att deras konsult kommer och gör förändringen.
  • Väsentlig kostnadsbesparing mot traditionell hantering med konsult som kommer.
  • Löpande info till varje satellitanvändare angående vad som mottagits samt vart och när det skickats vidare
  • Hämtar flera olika format samt även data för print, för användaren samma hantering ingen skillnad
  • Inställning på varje satellit hur ofta den ska kommunicera och övervakning på va som händer ute hos kunden