Frihet med ”smarta lösningar”

 gör dig fri som fågeln

Genom att utnyttja möjligheterna i våra ”smarta lösningar” skapas tid för att göra andra saker än rutinarbete ofta manuellt och i värsta fall dubbelarbete, vilket vi vet många gör vid EDI-flöden.

Där görs flera moment manuellt medan vissa sker automatiskt, ofta är fakturering automatisk men andra t ex leveransavisering ofta görs dubbelt genom att logga in på någons hemsida och mata in värdena som finns i affärssystemet.

Testa med oss om vi har en ”smart lösning” som kan hjälpa dig att minimera det manuella arbetet.