Framtid

Vi kommer fortsätta att skapa möjligheter för allt fler att utnyttja våra ”smarta lösningar” genom att ha en låg startavgift och ta betalt löpande för utnyttjandet.

Några citat om EDI:

Genom att information överförs elektroniskt mellan köparens och säljarens system blir hanteringen effektivare. Många steg i processen kan effektiviseras med automatisering och därmed sparad tid som resultat. Samtidigt leder e-handel till ökad kvalitet genom att det mycket sällan blir fel när de manuella rutinerna minskar.

(Källa: Nätverket för Elektroniska Affärer)

e-handel är inte bara ett sätt att automatisera, det gäller att ha förståelse för hur tekniken kan användas för att effektivisera verksamhetsprocesserna. Den kanske största utmaningen kan just därför vara att förändra sina verksamhetsprocesser – å andra sidan kan en förändring medföra mycket stora ekonomiska besparingar och avsevärt förbättrad kvalitet av informationen i verksamhetssystemen.

Under senare år har flera paketlösningar och tjänster blivit tillgängliga på marknaden vilket minimerar behovet av intern teknisk kompetens. Samtidigt finns affärssystem utan bra stöd för e-handel, Det finns olika standarder och tillämpningar av standarder vilket under årens lopp hämmat spridning och användning av e-handel. Kontakta gärna GS1 Sweden för att få råd om vad som gäller för din bransch.

(Källa GS1 hemsida)

Vi har förstått att det som fått fart på efterfrågan på dessa lösningar är inträdet av standarden svefaktura. Myndigheterna har krävt att deras kunder sänder fakturan elektroniskt enligt Svefakturastandard. Detta har lösts i de flesta fall med en virtuell skrivare där man fångat värden på pappersfakturan. Vid hela flöden (som verkligen kan spara in tid och felaktigheter) är kraven större och affärsystemen måste kunna hantera detta annars blir det alldeles för mycket manuellt arbete, vilket är vardagen för många idag.

Då vår hermX lösning är en paketlösning som klarar dessa flöden på ett ypperligt sätt ser vi många möjligheter att hjälpa våra kunder tillsammans med våra samarbetspartners inom olika områden för effektivisering.