Entreprenad

Bakgrund

Rationalisering och effektiviseringar är ett måste i industrin för att klara konkurrensen. Detta flöde ger automatiskt en besparing i kontroll av alla löpande beställningar. Genom ett regelverk som man kan sätta villkor för själv, kommer enbart de transaktioner som ej matchar dessa villkor behöva åtgärdas. Den stora andelen kommer konteras efter regelverket och enbart de som faller utanför går vidare till attest och eventuell registervård.

Förutom detta regelverk så har även problematiken med att fakturan kommer innan leverans omhändertagits på ett regelriktigt och praktiskt sätt.

Fördelar

  • En hantering av beställning
  • Regelverk styr vilka transaktioner som måste kontrolleras
  • Elimininerar all manuell hantering som faller inom regelverket
  • Allt data finns i affärssystemet åtkomligt och minskar pappersmängden
  • Effektiviserar denna rutin enormt, samt ger hela tiden information om vad som måste förbättras, det som inte hamnar inom regelverket

Referenser

  • Moelven

Produktblad

Ladda ner produktblad