Dimman lättar med våra ”smarta lösningar”.

Vem av oss har inte suttit fast i dimman och tankebanor som inte går att släppa.

Det är oerhört lätt att bli hemmablind. Därför kan det ofta vara bra att diskutera med någon utomstående för att skingra dimmorna och få ider till de låsta tankebanorna.

Testa med oss om vi har möjligheten att använda en av våra ”smarta lösningar” för att skingra dimmorna och ge en ny syn på utmaningen.