Bakgrund

Vår bakgrund är inom affärssystemens värld och vi har närmare 60 års erfarenhet med oss.

Vi har arbetat med ett 10-tal olika system och har därmed fått en gedigen grund för hur affärssystemen är uppbyggda, vilket givetvis skiljer sig mycket, även om användaren tycker funktionaliteten är väldigt lika.

Under 90-talet kom direktiv inom det offentliga om EDI för att effektivisera, detta skulle vara en standard som alla skulle använda. Tyvärr är affärssystem olika som nämnts innan och även om flera leverantörer gjorde stora investeringar för att möta det offentligas krav så var projekten alldeles för jobbiga så kravställarna orkade inte med. Det vart stopp till en bit in på 2000-talet innan det skapades en standard ”svefaktura” för offentligt, denna har fått en god genomslagskraft och många har tagit den till sig, mycket för den enkla standard den förde med sig.

Tyvärr gör den starka styrningen att flexibiliteten inte finns och de flesta branscher använder sig av Edifact standarden (som är en FN standard) denna standard är betydligt flexiblare, vilket ger fler möjligheter och utmaningar på hanteringen av dessa meddelanden.

Denna brist på standard märkte vi tydligt efter ett 50-tal implementationer.

Tillsammans med vår största kund tog vi fram en lösning som både är

  • Snabb att komma igång med
  • Säker inga hämtningar av data
  • Flexibel möjligt att kombinera data direkt vid källan

Dessa hermX lösningar erbjuder vi nu till marknaden